INCREMENT DE L’1% SEGONS ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2017 – 06/07/07

 

Us informem que a la passada Mesa General del 4 de juliol, els sindicats membres, CCOO, UGT i SAPOL hem acordat amb l’Ajuntament de Barcelona l’increment derivat dels Pressupostos Generals de l’Estat, d’un 1% pel salari base, destí i triennis i de fins a un 1% (percentatge que s’ha assolit després de pressionar per la part social) als complements específics, que inclouen els circumstancials.

Aquest increment de l’1% de les nostres retribucions bàsiques i complementàries per a aquest 2017, té data d’efecte 1 de gener, per tant genera uns endarreriments que també se’ns abonaran.

A l’IMEB

L’increment del salari i el pagament dels endarreriments s’efectuarà previsiblement aquest 28 de juliol, des de l’Administració s’estan realitzant les actuacions necessàries perquè així sigui, per anar bé s’ha d’aprovar al plenari de juliol.

 

Al CEB

Estem a l’espera que ens notifiquin quan realitzaran l’increment de l’1% i els endarreriments.

 

El proper dimarts 11 de juliol estem convocats CCOO i UGT a la reunió de Comissió Paritària de seguiment de conveni i esperem després d’aquesta reunió donar més informació a tots els sectors.

  

CONTINUAREM LLUITANT PER RECUPERAR TOT EL PODER ADQUISITIU PERDUT