Informació nova sobre el tema reclamació IRPF prestació maternitat/paternitat 27/01/17

Com ja us vàrem informar en un comunicat anterior per reclamar les retencions aplicades a la prestació per maternitat / paternitat (IRPF) des de l’any 2012 hi ha dues vies: Administrativa i Judicial

PASSOS A SEGUIR:


1.   En primera instància (*): reclamació via Administrativa (implica interposar una reclamació al Tribunal Econòmic Administratiu Regional). Esgotar la via administrativa mitjançant les al·legacions corresponents i el recurs de reposició que presentaran des dels Serveis Jurídics d’UGT.

 

(*) Aquest tràmit serà gratuït per les persones afiliades a UGT amb una antiguitat mínima de tres mesos. La resta de persones que no es trobin en aquest cas, caldrà consultar el cost al nostre gabinet jurídic.

 

La documentació necessària per a realitzar aquesta gestió és:

1.   Fotocòpia del DNI

2.   Resolució de la Seguretat Social corresponent a l’assignació de la prestació de maternitat / paternitat

3.   Declaració de la RENDA de l’any corresponent a l’any de naixement del/la fill/a. Important: en els casos en que la prestació s’hagi gaudit en dos anys naturals diferents caldrà presentar les dues declaracions corresponents.

 

Donades les sol·licituds, des de Serveis Jurídics s’ha assignat a una altra advocada que també portarà tot el tema de dita reclamació des d’una altra delegació.

 

Les dues persones de contacte per fer aquesta gestió són:

Seu territorial L’Hospitalet - Vanessa Garcia Tlf. 93.338.92.53

Seu territorial Badalona – Isabel Alfaro Tlf. 93.387.22.66

Cal contactar amb l’advocada per demanar cita i portar-li la documentació.

 

IMPORTANT!!! El termini màxim per realitzar aquesta reclamació pel progenitors dels fills/es nascuts el 2012 és fins al mes de març de 2017. Tenint en compte que es pot reclamar màxim fins als 4 anys després de l’any de naixement del fill.

 

 

2.- En segona instància: en cas de resultar desestimat el primer procediment, recórrer a la segona via que seria la Judicial. Això suposa reclamar judicialment mitjançant interposició del procediment contenciós-administratiu davant el TSJ. Aquest procediment implica les següents despeses:

​ ​

       

DESPESES DE   TRAMITACIÓ - RECLAMACIÓ JUDICIAL
Despeses

AFILIATS

NOUS AFILIATS

NO AFILIATS

Advocat

175€

225€

350€

Procurador

150€ aprox.