Horari d’Estiu 2017 PAS - 29/05/17

Cal recordar que la durada de la nostra jornada ordinària de treball és de 37 hores i 30 minuts setmanals en còmput anual. Durant el període comprès entre el 24 de juny i el primer dia lectiu de setembre, la jornada ordinària es redueix en 2 hores i 30 minuts setmanals.

 

Jornada de 32’5 h (simplificada)

En el cas de jornada simplificada l’horari d’estiu es reduirà en 2 hores i 30 minuts.

Aquest horari és aplicable al personal amb reducció de jornada per conciliació.

 

Jornada de 37’5 h (ordinària)

La jornada habitual és de 8 hores diàries, excepte del dia 25 de juny fins el 15 de juliol i de l’1 de setembre a l’inici del període lectiu que será de 7 hores i 30 minuts.

El personal amb jornada de 7 hores i 30 minuts (substituts) passaran a fer 7h .

 

Recordeu: L’horari serà continuat i no partit, i cada treballador/a haurà de pactar amb les seves direccions de centre el nou horari.

 

Per qualsevol dubte podeu fer un mail al correu  pas@ugtimebconsorci.cat