Sessions informatives sobre estudis universitaris a través de la UGT de Catalunya 23/05/17 

Us informem que des de l'any 2011 la UGT de Catalunya ofereix als afiliats i afiliades la possibilitat de cursar estudis oficials universitaris en unes condicions especials, adaptades a persones ja integrades al món laboral: 

· Un règim d'estudis no presencial, que l'afiliat pugui seguir sense desatendre les seves obligacions professionals i les seves responsabilitats familiars i socials.

· Un material i una metodologia docent i d'avaluació específicament dissenyats per a un alumnat de les nostres característiques.

·Un reconeixement de la nostra experiència laboral i sindical, de manera que es pugui escurçar la durada prevista dels estudis en un o dos semestres.

· Unes condicions econòmiques favorables per als membres del nostre col·lectiu sindical.

·   Una gestió administrativa que es porti a terme a la nostra organització (matrícules, certificacions, etc.). L'afiliat o afiliada no ha de desplaçar-se a cap centre universitari ni fer cap gestió davant els òrgans universitaris: tot es gestiona des de la nostra organització.

·   Una formació, en suma, integrada dins de la nostra acció formativa, de manera que les sessions setmanals d'atenció tutorial i les corresponents avaluacions tindran lloc a les nostres instal·lacions docents i amb un professorat tutor proposat per nosaltres.

 

Concretament, oferim la possibilitat de cursar el Grau en Dret, el Grau en Direcció d'Empreses i el Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA). Aquest mes de maig hem programat sessions informatives específiques per a cada estudi, en les quals s'exposarà, per part dels gestors universitaris de cada ensenyament, els requisits d'accés, programa dels estudis, procediments de convalidació i reconeixement de crèdits acadèmics, organització dels estudis (calendaris, professorat, aulari, etc.), sistemes docents i d'avaluació, condicions econòmiques, etc.

 

En aquest enllaç trobaràs una carta amb tota la informació sobre les sessions informatives, que tindran lloc a diferents hores dedimarts 23 de maig a la seu de la UGT de Catalunya de la Rambla de Santa Mònica 10, Barcelona.