Fons d'Acció Social 2015 - 29/02/16

Us informem que La Gaseta Municipal del 29 de febrer de 2016 ha publicat les bases que regiran la convocatòria de la concessió d'ajuts econòmics amb càrrec al Fons d'Acció Social de l'any 2015. El termini per presentar les sol·licituds és de l'1 de març fins al 31 de març (ambdós inclosos). (l’import serà de 350.000,- €). 

Aquesta convocatòria, manté els mateixos conceptes que l’anterior FAS, però a petició de la UGT, s’han pogut ampliar de la següent manera:

·       L’ajut 3 Ajut per prótesis ortopèdiques s’amplia amb:

·         Crosses

·         Fèrules ortopèdiques

·       L’ajut 4 Ajut per tractaments odontològics s’amplia amb:

·         Radiografia ortopantomografia

·         Cirurgia maxil.lofacial

·       L’ajut 5 és fa més extens i passar a ser “Ajuts per intoleràncies alimentàries”, amplia l’ajut que només contemplava la malaltia celíaca.

·       La sol.licitud preferentment serà via telemàtica com l’altra vegada, escanejant tota la documentació en el mateix moment del tràmit. En cas de no disposar d'accés telemàtic es podrà presentar d'acord amb el model de sol·licitud disponible en la nostra pàgina web.

·       S’incrementa en 5€ la quantia inicial a percebre que serà de 125 € per empleat/da per al conjunt de programes establerts a les bases, aquesta quantitat es podrà INCREMENTAR si hi ha una demanda inferior o DISMINUIR en cas que sobrepassi la quantitat (regulat en les bases), però mai  s’abonarà més del 100% de la factura o factures.

 

INSTÀNCIA FAS 2015
Instancia FAS 2015.pdf (126.23KB)
INSTÀNCIA FAS 2015
Instancia FAS 2015.pdf (126.23KB)
GASETA MUNICIPAL 20/02/2016
290216 Gaseta.pdf (245.84KB)
GASETA MUNICIPAL 20/02/2016
290216 Gaseta.pdf (245.84KB)