Fons d'Acció Social 2015 - Llista Definitiva 20/07/16

Avui ha sortit publicada la llista definitiva de sol.licituds d’ajuts aprovats i denegats i l’import concedit per empleat/da del Fons d’Acció Social 2015.

Per a totes les persones que no tenen accés telemàtic a través de la intranet municipal, us posem el següent enllaç per poder consultar el llistat

 

LLista definitiva de sol.licituds aprovades i denegades

 

L’import màxim a percebre per empleat/ada és de 122,64 €

La previsió de cobrament serà a la nòmina de setembre.

Recordeu que aquesta vegada segons la resposta vinculant donada pel “Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”, no tributaran aquells ajuts econòmics que es concedeixin per despeses de malaltia i no siguin cobertes pel Servei de Salut o Mutualitat corresponent, i que la seva finalitat sigui el tractament o restabliment de la salut, per tant la majoria d’ajuts es beneficiaran d’aquesta exempció.

Per tant, de tots els ajuts que integren el programa del FAS 2015 solament estan sotmesos a tributar IRPF els següents:

6.2.5. Ajut per intoleràncies alimentàries

6.2.6. Ajut per Escola Bressol curs 2014-2015        

6.2.3. Ajut Pròtesis ortopèdiques (només aquest punt)

·      Adaptacions funcionals de l’entorn de la persona (adaptació del vehicle i adaptació de l’habitatge habitual en ocasió de situacions de disminució)

6.2.10 Ajut per a tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat Social, sempre que siguin realitzats per personal col.legiat de l’especialitat o per prescripció facultativa (només aquest dos punts)

·       Homeopatia

·      Tots els tractaments de recuperació d’especialitats reconegudes, recomanats per un metge col.legiat i que tinguin per objectiu millorar la salut de la persona