Fons d’Acció Social 2015 – Tractament Fiscal

Sobre el tractament fiscal de les ajudes del FAS,  per fi l’Administració ha obtingut resposta i d’ella es dedueix que no tributaran aquells ajuts econòmics que es concedeixin per despeses de malaltia i no siguin cobertes pel Servei de Salut o Mutualitat corresponent, i que la seva finalitat sigui el tractament o restabliment de la salut, per tant la majoria d’ajuts es beneficiaran d’aquesta exempció.

De tots els ajuts que integren el programa del FAS 2015 solament estan sotmesos a tributar IRPF els següents:

6.2.5. Ajut per intoleràncies alimentàries

6.2.6. Ajut per Escola Bressol curs 2014-2015        

6.2.3. Ajut Pròtesis ortopèdiques (només aquest punt)

·Adaptacions funcionals de l’entorn de la persona (adaptació del vehicle i adaptació de l’habitatge habitual en ocasió de situacions de disminució)

6.2.10 Ajut per a tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat Social, sempre que siguin realitzats per personal col·legiat de l’especialitat o per prescripció facultativa (només aquest dos punts)

· Homeopatia

·Tots els tractaments de recuperació d’especialitats reconegudes, recomanats per un metge col·legiat i que tinguin per objectiu millorar la salut de la persona