Estudis Oficials Universitaris - Afiliats i Afiliades UGT Catalunya - Grau en Dret i en Direcció d'Empreses 07/07/16

La integració del sistema universitari espanyol a l'Espai Europeu d'Educació Superior comporta uns canvis que van més enllà de la dimensió estrictament acadèmica. La vinculació de les universitats amb la societat que ara es genera ens ofereix unes possibilitats que fins fa uns anys no ens plantejàvem.

És per això, que des de l'Oficina d'Atenció a l'Afiliat portem anys treballant per aconseguir que la nostra organització pugui oferir als afiliats i a les afiliades la possibilitat de cursar estudis oficials universitaris en unes condicions especials, adaptades a persones ja integrades al món laboral.  

Bàsicament, aquestes condicions són les següents:

  • Un règim d'estudis no presencial, que l'afiliat pugui seguir sense desatendre les seves obligacions professionals i les seves responsabilitats familiars i socials. 

    Un material i una metodologia docent i d'avaluació específicament dissenyats per un alumnat de les nostres característiques.

    Un reconeixement de la nostra experiència laboral i sindical, de forma que pugui ser abreujada la duració prevista dels estudis en un o dos semestres. 

    Unes condicions econòmiques favorables pels membres del nostre col·lectiu sindical.


  • Una gestió administrativa que es realitzi a la nostra organització (matrícules, certificats, etc). L'afiliat no ha de desplaçar-se a cap centre universitari ni realitzar cap gestió als òrgans universitaris: tot serà gestionat des de la nostra organització.

  • Una formació integrada dins de la nostra acció formativa, de forma que les sessions setmanals d'atenció tutorial i les corresponents avaluacions es realitzaran a les nostres instal·lacions docents i amb un professorat tutoriat per nosaltres 

Coneixent el èxit que altres organitzacions (fonamentalment col·legis professionals) han obtingut amb les seves experiències en aquest sentit, hem arribat a un acord que des del 2011 ens permet oferir, en les condicions descrites, dos graus oficials universitaris pertinents a universitats diferents:

 

- Grau en Dret  
- Grau en Direcció d'Empreses

Com és lògic, el nombre de places i grups que podem oferir és limitat, de forma que durant el mes de juliol procedirem a realitzar l'oportuna preinscripció. Estem convençuts de que amb aquesta iniciativa donem un salt qualitatiu en la nostra acció formativa, i de que les oportunitats que ens brinda aquest model han de ser aprofitades al màxim. 


Per qualsevol dubte o informació afegida al respecte podeu contactar a través: 


Telèfon 902 107 146 o el correu electrònic 

estudisuniversitaris@ catalunya.ugt.org.