Reunió d'UGT amb el Comissionat d'Educació - 16/05/17

 

COMUNICAT – BRESSOL:

 

16/05/2017 reunió a l’IMEB amb el Comissionat d’Educació de Barcelona, Sr. Miquel Àngel Essomba

El Comissionat ens fa partícips que actualment estan treballant per crear un canal de comunicació directa amb el Comissionat d’Educació que es dirà Assessoria del Comissionat d’Educació com a estructura de suport, que fomentarà el diàleg i l’agilitat de resposta a certs temes.

Substitucions

Des d’UGT es fa palès que les substitucions són un tema preocupant. El Comissionat és conscient que el tema de les substitucions és cabdal, degut a que aquest servei en moltes ocasions no queda cobert per manca de personal (escoles bressol, primària, secundària, adults, educació especial, PAS...). 

 

NEES: Plans d’ocupació

Per una banda des de Bressol UGT es planteja una valoració molt positiva del pla d’ocupació de 6 mesos, ja que permet atendre els infants amb necessitats educatives especials, però en tenir un període limitat, quan marxen, des de les escoles es valora que els infants perden la figura amb la que han creat un vincle afectiu, i no ens hem d’oblidar que parlem de criatures de 0 a 3 anys. Aquest curs ha coincidit que els infants abans de Setmana Santa tenien un referent que en tornar ja no hi era. Com a conseqüència de l’acabament del contracte a les escoles bressol es veu incrementat el volum de feina per tal d’omplir el buit que deixen les educadores del pla d’ocupació. Malgrat que tot l’equip treballa per minimitzar l’efecte i que els infants rebin tota l’atenció possible.

Empreses de suport educatiu

Des de l’UGT celebrem l’augment de les hores de suport educatiu a les escoles bressol. Per altra banda aquest servei de pla d’ocupació està molt bé, però la formació que ha d’anar a càrrec de l’empresa licitadora en ocasions no és adient. Des de l’UGT es demana que es supervisi des de l’IMEB  la formació que ha de rebre el personal de suport educactiu i que sigui adequada a l’etapa educativa 0-3 anys.

Carrera horitzontal i vertical de les educadores bressol

Plantegem la problemàtica de la manca d’oportunitat de fer carrera horitzontal i vertical de les educadores bressol. Al nostre col·lectiu tenim titulacions que permeten l’accés a diversos llocs de treball que oferta l’Ajuntament de Barcelona. A l’estar al sector de bressol no tenim accés a la promoció interna. Creiem que tothom ha de tenir la possibilitat de canvi i promoció.

M.A. Essomba va rebre positivament la proposta i va transmetre voluntat de poder posar-la en pràctica dintre del marc del pla de RRHH.

Prevenció Riscos Laborals

Demanem que les adaptacions al lloc de treball siguin efectives i que tinguem la possibilitat de reubicació per motius de salut (2a ocupació per professionals de bressol que no poden continuar fent la tasca per motius de salut). Treballem en un Ajuntament gran que té un ampli ventall de possibilitats de llocs de feina ; som un col·lectiu amb inquietuds i que va creixent.

El representant del Comissionat d’Educació creu que s’ha de valorar la feina del personal de bressol que porta molts anys. També veu factible que els professionals de bressol s’encarreguin de tasques de formació i difusió del model educatiu de les escoles bressol de Barcelona.

Es continuaran mantenint reunions periòdiques amb el Comissionat d’Educació per tal de traslladar-li les nostres preocupacions i problemàtiques.

Us continuarem informant!