Escola d’Estiu 2017: Activitats reconegudes pel Departament d’Ensenyament 13/06/17

Les activitats reconegudes tenen el mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

 

Escola d’estiu 2017

 

maig 2017

 

juny 2017

 

juliol 2017

 

agost 2017