Error en Nòmina Subalterns 27/02/17

El Departament de Recursos Humans i Organització del Consorci d'Educació ens ha comunicat que a la nòmina de febrer de 2017 es procedirà a donar d'alta el complement personal (codi 1050) de la categoria professional subaltern, així com els endarreriments que corresponguin a totes les persones afectades que no ho hagin cobrat.

Hi va haver un error, i als/les treballadors/es d'aquesta categoria que es van incorporar a partir de l '1 de gener de 2013 no se'ls va incloure aquest complement en les seves retribucions, i ara, en la propera nòmina s’esmenarà l’errada amb els endarriments corresponents.

Reviseu bé les vostres nòmines, i en cas de que tingueu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb els/les nostres delegats/des del PAS d'UGT IMEB-CONSORCI i us facilitarem tota l'informació que us calgui. Restem a la vostra disposició:

pas@ugtimebconsorci.cat

    

TOTS JUNTS...FEM UN PAS!!!