Permís per Malaltia Greu o Accident - Dissabtes Inhàbils

El passat dia 2 d'octubre de 2016 ha entrat en vigor la nova Llei de Procediment Administratiu que ha fet una modificació sobre la consideració dels que són dies hàbils.


Ara els dissabtes ja no computen com a dies hàbils i això ens afecta directament en el permís per malaltia greu o accident que implica atenció mèdica urgent i immediata de familiars, aquest permís està regulat al punt 5 de la circular 33/2012. La durada del permís és de 3 dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat i 5 dies hàbils quan sigui en diferent localitat.