Primers Contactes pel Desbloqueig de la Negociació a la Mesa General 15/02/17

Després de la pressió exercida i la unitat demostrada pels 3 Sindicats de la Mesa General de l’Ajuntament de Barcelona, ahir dimarts 14 de febrer de 2017, els representants de CCOO, UGT i SAPOL ens vam reunir amb la Primera Tinença d’Alcaldia per parlar sobre els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a la reunió ens van transmetre la informació i compromisos amb l’àrea de Drets Socials.


Ens han informat que:

 

El model integral d'atenció a infants i adolescents en risc i les seves famílies a la ciutat de Barcelona és un projecte que pretén fer millor i amb més garanties l'atenció i respon a la necessitat expressada per molts treballadors/es d'abordar estratègicament les necessitats d'acció i intervenció en aquest àmbit davant les mancances en les quals ens trobem actualment.

 

Actualment en l'atenció a aquests infants una part de l'atenció es fa des d’Ajuntament, que té els equips de EAIA, una part des de la Generalitat (la DGAIA és la que dicta les mesures), i el Consorci de Serveis Socials (que gestiona els centres residencials per menors).

Aquest projecte està en la fase prèvia de treball conjunt interinstitucional, amb una proposta de model tècnic que ha de ser el punt de partida. Encara no s'ha desenvolupat amb detall aspectes jurídics, econòmics, d'equipaments i tampoc de condicions de treball i retributives o eventuals integracions.

 

El Govern Municipal es compromet a:

Portar a la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Barcelona tot el que fa referència a les condicions laborals i de treball en cas que sigui necessari, perquè el nou model afecti a aquestes, ja que aquests aspectes són matèria de negociació. EN AQUEST CAS I EN TOTS ELS QUE TINGUIN A VEURE AMB CANVIS SUBSTANCIALS DE LES CONDICIONS DE TREBALL DE LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Fer partícips als treballadors i treballadores activament en el desenvolupament del nou model, ja que acumulen expertesa en intervenció i el coneixement sobre els aspectes de millora per abordar aquesta atenció integral de qualitat que perseguim.

Des de CCOO,UGT i SAPOL, sindicats representants a la Mesa General us volem traslladar que:

Compartim que el model integral ha d'incorporar la prevalença dels drets dels infants, la perspectiva sistèmica en la intervenció, el treball en xarxa, el foment de l'apoderament i l'autonomia i compliment del marc legislatiu unificant criteris que fixa la LDOIA i la Llei de Serveis Socials.

Però vetllarem perquè es respectin les condicions laborals dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. SI FINALMENT ES FES AQUEST HIPOTÈTIC TRASPÀS DE PERSONAL, SERÀ AMB TOTES LES GARANTIES, PER EVITAR ELS PROBLEMES QUE VENIM DETECTANT ALS CONSORCIS.

Adquirim el compromís de mantenir-vos informats/des durant tot el procés. ELS SINDICATS DE LA MESA GENERAL NO SIGNAREM RES QUE NO HAGI ESTAT APROVAT PRÈVIAMENT PER UNA ASSEMBLEA DE TREBALLADORS/ES

La reunió del divendres, és per tant la presentació d’aquest moment inicial de desenvolupament de projecte, en el qual esta garantida la interlocució amb la part social, nosaltres assistirem i animem als treballadors/es de EAIA a fer el mateix.

 

CONTINUAREM TREBALLANT PER REPRENDRE

 LA NEGOCIACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS LABORALS

A LA MESA GENERAL

US MANTINDREM INFORMATS/DES