Reunió Coordinadora de Centres 22/11/16

Davant la proposta del Consorci, feta als sindicats per separat, de traspassar els docents municipals a la Generalitat, la Coordinadora d'Escoles, amb una amplia participació del personal dels diversos centres municipals, ha decidit exigir al Consorci explicacions de com ho faria, quins avantatges tindríem i amb qui està negociant a l'Ajuntament i a l'Estat.

La història ve de llarg. Al mes de juliol ens convoquen al CEB per dir-nos que la seva voluntat és fer una xarxa única, i que a l’octubre ens convocarien per informar-nos de les gestions fetes.

A finals d’octubre ens reuneixen als sindicats per separat per dir-nos a tots que la seva finalitat és una xarxa única gestionada des del Consorci, on els funcionaris de l’Ajuntament passarien a ser funcionaris de l’Estat. Aquí ens deixen anar que negociarien amb les administracions pertinents la jubilació voluntària als 60 anys, i que tindríem els mateixos drets que els funcionaris de la Generalitat. Ens diuen també que si no acceptem, serem un cos a extingir com ho són els companys de la Diputació i, evidentment, els interins que ocuparien les places serien de la Borsa General de la Generalitat.

El CEB també argumenta que guanyaríem en mobilitat. Els docents ho  qüestionem, ja que hi ha certes especialitats -per exemple de FP- que només es fan en un únic centre municipal a Barcelona, i en el cas d’un concurs de trasllats podria implicar per als interins ser desplaçats fora de Barcelona, a un altre centre on s’impartís aquesta especialitat en concret. De manera que amb aquest canvi a xarxa única quedaríem diluïts dins d’una Administració gran que es menja a una de petita.

Recordeu que hi ha una tercera opció avalada per un informe jurídic presentat a la Junta Personal de l’Ajuntament de Barcelona, on l’Ajuntament hauria de responsabilitzar-se dels seus treballadors i prendre decisions sobre ells i, a banda, quedaria la gestió de l’Educació de Barcelona des del Consorci. Però el personal municipal seria gestionat per l’Ajuntament.

Els acords que es van prendre a la coordinadora són els següents:

En aquests anys de crisi, l’única cosa que ens ha protegit ha estat el fet d’estar adherits al Conveni de l’Ajuntament, i en conseqüència, que també se’ns apliqués l’acord del 29 de novembre de 2012.

Els i les treballadors/es municipals no permetrem que l’Ajuntament continuï, conjuntament amb el Consorci d’Educació, el desmantellament dels nostres centres enganyant-nos a tots/es, i deixant-nos desprotegits a tots els interins.

Us imagineu en un concurs de trasllats com a xarxa única qui ocuparia totes les vacants estructurals?

 

 

Convocatoria reunió Coordinadora de Centres 22/11/16 

 

Us convidem a participar en la Coordinadora de Centres el proper dimarts 22 de novembre de 2016, a les 13.30 hores, a les instal·lacions de l’Avinguda Francesc Cambó, 17, 3a planta (sala de reunions), amb el següent ordre del dia:

- Possible integració dels docents municipals al cos del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

És important la vostra presència i que vingui com a mínim una persona de cada claustre. Volem saber la vostra opinió i inquietuds, i que feu les vostres aportacions.

Us hi esperem!