Coordinadora d'Escoles 10/12/15

 El Consorci d’Educació de Barcelona ha fet la proposta de continuar amb l'avançament de pagues, en aquest cas de la del 2012. D’aquesta manera cobraríem al desembre un sou i un 76% de la paga del 2012 avançada (ja vam cobrar un 24% en el cas dels docents de primària i secundària, i no els professors d’Escoles de Música i Conservatori). Un cop la situació de la Generalitat millori, es regularitzarà.


       Tots aquells companys/es que no estiguin interessats en  cobrar la bestreta podran renunciar.

       S'han fet altres propostes d'escrits i actuacions que ja es concretaran més endavant.

       Dimarts 15 de desembre el CEB ha convocat la Mesa de Seguiment.


       Gràcies pel suport rebut.

       La pressió de la gent fa que els responsables actuïn.

       No podem abaixar la guàrdia, ens queden molts drets per recuperar.

 

MESA SINDICAL