Consell Rector de l'IMEB    29/03/2016

Amb data 29.03.16 UGT vam assistir al Consell Rector, on es va aprofitar per exposar a tots els grups politics de l’ Ajuntament de Barcelona i a la Tinent-Alcalde d’ Educació, Laia Ortiz, algunes de les dificultats i problemes, que segons el nostre parer tenen les escoles bressols

 A l’ hora de l’ aprovació dels pressupostos, aquesta va ser la nostra intervenció:

Albert Durán (UGT)  explica el seu vot en contra fonamentat en els problemes de conciliació de la vida laboral i professional que tenen les direccions de les EBM i en la manca d’ estructura organitzativa i de suport que tenen les direccions de les EBM al no disposar de cap d’ estudis i secretaria com a la resta de nivells del sistema educatiu.

UGT va reivindicar que s’ havia de revisar el model de les escoles bressol per incorporar nous càrrecs de suport a la direcció i gestió en aquestes escoles. Així mateix, va demanar que es dediquessin més recursos destinats a ensenyaments artístics.

    

També vam compartir amb altres sindicats la denúncia que pràcticament la meitat de la plantilla docent es trobi en situació d’interinatge.