Consell Rector 23/10/15

El passat divendres 23.10.15 a les 13h a la Sala Lluís Companys de l’Ajuntament de Barcelona es va reunir el Consell Rector de l’ IMEB.  La Sra. Laia Ortiz Castellví, Predidenta de l’ Institut Municipal d’ Educació de Barcelona, va informar que no descarta ampliar la mitja hora de suport educatiu a partir del setembre de 2016. La resta de condicions socials i econòmiques que el col.lectiu ha perdut al llarg d’ aquests anys no van quedar recollides, per la qual cosa UGT va votar que no a l’ aprovació del pressupost de l’ IMEB.

 

        A l’apartat de precs i preguntes UGT va fer tres precs:

 

1.      Seria gratificant i innovador per la ciutat de Barcelona que l’Ajuntament de Barcelona dotés a cada districte mínim d’una escola de música de titularitat municipal, la qual cosa faria possible fomentar la sensibilitat de la ciutadania.

2.      Seria convenient revisar el model de Direcció d’Escola Bressol, on  només hi ha una directora/o per fer totes les tasques de gestió acadèmica, administrativa i de recursos humans, quan en una escola de 9 grups de primària hi ha el Director, Cap d’Estudis, Secretari Acadèmic i Secretària Administrativa;  per tant podríem tenir de referent aquest model per adaptar-lo a les direccions de les escoles bressol.

3.      Facilitar la política de conciliació familiar del personal que ocupa càrrecs de Direcció. No es pot discriminar d’aquest dret per raons de gènere (pràcticament la totalitat de les direccions són dones); per tant s’ ha de facilitar que aquestes dones que exerceixen la Direcció, si tenen fills o han de tenir cura d’algún familiar, puguin conciliar la vida familiar, com ho fan la resta de treballadors municipals.