Resum reunió amb el Comissionat d’Educació Miquel Àngel Essomba  08/03/17 

Us informem de la reunió de la nostra secció sindical mantinguda amb el Comissionat d’Educació el passat dimecres 8 de març de 2017

                                                                                                                 

Comencem la reunió parlant dels centres d’Educació Especial,  però el Comissionat argumenta que les particularitats i especificitats dels centres del Consorci són qüestions que s’han de tractar directament en el Consorci. Exposem la imperiosa necessitat que les substitucions es cobreixen de manera immediata en aquests centres, donada la complexitat dels mateixos i li aclarim al Comissionat, que si tractem aquest tema en la reunió, és precisament perquè des del Consorci no s’ha solucionat encara.

En l’anterior reunió mantinguda amb ell, li vam lliurar una carpeta amb diferents temes que preocupaven a cada sector, dels quals de molts d’ells encara esperem resposta. Us adjuntem un link on podeu veure tots els temes que se li van exposar dividits per sectors.

  http://www.ugtimebconsorci.cat/ACTIVITATS/Comissionat-Educacio-270516/


  http://www.ugtimebconsorci.cat/ACTIVITATS/Carta-Comissionat-030616/


Xarxa única: Passem a parlar de la possibilitat de la xarxa única dels centres municipals d’educació i ens manifesta que per ara des de l’Ajuntament s’està d’acord en la mesura de govern de la inclusivitat dels nostres centres, però que en aquest mandat no es farà ja que és prioritari la preparació de les eleccions (al maig del 2019) aquest no és un bon moment i per tant es deixa per l’altra legislatura.

El Comissionat explica que mentre tant les decisions tècniques es  poden anar tractant amb les direccions dels centres i els sindicats. Des de la UGT li advertim que aquestes decisions “tècniques” s’estan aplicant sempre amb perjudici dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament per una interpretació intencionadament dolenta d’un pacte d’homologació del 1993 que requereix ser renegociat per evitar les  continues mal interpretacions, sempre en contra de la part municipal, ja sigui en forma de supressió de pagues extres, transformació del primer sexenni en novenni, pèrdua de la reducció horària bonificada a partir dels 60 anys, etc.

Analitzar les necessitats i recursos per portar endavant la xarxa única de forma que tothom hi pugui participar i aquest traspàs sigui en benefici de totes les comunitats, exactament va dir: “màxims drets i beneficis per al personal”. Tot i que va reconèixer que “quan hi ha col·lisió de condicions, sempre es va a la baixa” i els treballadors i treballadores de l’Ajuntament en el Consorci han estat regits per aquesta deriva d’anar sempre a la baixa en quant a les condicions de partida que tenien abans de l’entrada al consorci. I aquesta tendència negativa va “in crescendo”.

En resum la integració a tots els efectes és un objectiu polític però NO en aquest “tempo”.

Continuem sense saber en quina posició quedarà el personal docent interí si es produeix la integració. Des d’ UGT ens preocupem per aquest col·lectiu, que és el que està subjecte a més vulnerabilitat si aquesta integració finalment es produeix.

Efectes de la integració a la xarxa única en el cobrament de la pensió de jubilació dels docents:

a)   Grup A2 (professorat de secundària): quedaria pràcticament igual.

b)   Grup A1 (Mestres): Important pèrdua de poder adquisitiu del professorat de primària en la seva pensió de jubilació en l’hipotètic cas d’una equiparació en una xarxa única (uns 4.000 euros/any) i de la inviabilitat de la seva edat de jubilació als 60 en aquest escenari, tant per mestres de primària com de secundària.

Exemple: un docent de primària, amb 35 anys treballats, 12 triennis, 5 sexennis, la diferència podria ser de fins 300 euros.

CONCLUSIÓ: Un Mestre cada mes tindrà una jubilació inferior de 300 euros.

Altres temes que vam tractar :

Escoles Bressol:

Estan previstes unes jornades sobre el model d'escola: " Impulsem el 0-3" entre abril i maig a la que estem tots convidats.

S'està treballant en un nou model de tarificació social a les escoles bressol (taxa de reposició) i + ajudes, de manera que la quota estigui en funció dels ingressos familiars. Es plantegen un model de tarifació en 10 trams que van de 50€ a 389€. El 72% dels 8000 infants matriculats pagaran igual o menys, i les rendes superiors a 60.000€ anuals pagaran de 40€ a 100€ més.

 S’està mirant la forma de donar  suport a les direccions d'escola bressol per tal de descarregar-les de tasques administratives. Des d’ UGT argumentem que ens sembla una incongruència que un centre amb nou grups de 0 a 3 no tingui Direcció, Secretari i Conserge, quan a primària en les mateixes condicions sí que hi compten.

OPOSICIONS: l’ Ajuntament té previst convocar oposicions de bressol durant aquest mandat, però no per a primària i secundària. Expressem la necessitat que es convoquin oposicions per als cossos de mestres i professors, ja que hi ha un tant per cent molt elevat d’interinatge, i el professorat interí es troba subjecte a unes condicions d’ inestabilitat preocupants.

Escoles de Música:

Les escoles de música són molt complexes i també la seva gestió. Actualment 3 escoles de música són de gestió externa i 2 de gestió interna. Al 2018 acaba la licitació de Can Fargas,i es podria prorrogar. Tot i que el govern municipal està treballant per estudiar un procés de reforma reglamentària i establir un model, diu que el model d’externalització no és el nostre.

 

Per tancar la reunió, li tornem a recordar a Essomba el tema d’Intranet, a la qual no podem accedir, i això té una repercussió a nivell d’accés a formació, concursos, etc., dels quals no ens n’assabentem o ho fem tard. Així mateix, li comentem que des del Consorci ens diuen que un “especialista” a FP no pot ser contractat al mateix temps com a professor de secundària, i en paraules del Comissionat aquest dos temes són “dos grans dels misteris que queden per resoldre”.

http://www.ugtimebconsorci.cat/ACTIVITATS/Comissionat-Educacio-270516/


http://www.ugtimebconsorci.cat/ACTIVITATS/Carta-Comissionat-030616/

Secció Sindical

UGT IMEB CEB