Comissió Paritària de Seguiment de Personal Municipal  - 16/05/17 

Us informem de la reunió mantinguda el 16 de maig al Consorci d’Educació de Barcelona entre la part social –UGT i CCOO- i els responsables de Recursos Humans del CEB per tractar els següents punts:     

1.   CONDICIONS   LABORALS DELS EDUCADORS D’EDUCACIÓ ESPECIAL

· L’acord que regula les condicions laborals dels educadors d’educació especial entrarà en vigor el proper 1 de   setembre de 2017.

· S’han establert uns nous requisits d’accés a la borsa d’EEE. Les noves titulacions que permetran accedir-hi són:

-     Tècnic Superior en Integració Social   

-     Mestre d’Educació Especial

-  Especialitats com Psicopedagogia,   Psicologia –entre d’altres- amb la corresponent habilitació pactada per a   poder-hi accedir. Es donarà un termini per poder realitzar un curs   d’habilitació.

·Donat que es vol establir el mateix   horari que s’està fent en els centres del Departament d’Ensenyament s’ha   acordat que des de l’àrea de Recursos Humans del CEB enviaran un comunicat als centres notificant la nova jornada horària que s’aplicarà a partir del   proper curs.

2.   CALENDARI DE   MATRÍCULA DELS CFGS FP I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

·   Després de sortir   publicada la nova resolució (ENS/783/2017 de 10 d’abril) referent a la preinscripció i matrícula dels ensenyaments postobligatoris, on s’amplia les   dates de matriculació (del 13 al 20 de juliol de 2017), la UGT fa constar la contradicció existent   en l’Annex 2 Punt 8 (Gestió de les   places vacants) sobre el període de matriculació que es venia realitzant   -a principis de setembre (“repesca”)- els cursos anteriors i que aquesta   resolució no concreta que es pugui dur a terme (Annex 2. Punt 3 – Calendari de preinscripció i matrícula).   Des de RRHH del CEB ens han respost que sí que es podrà dur a terme aquesta   matriculació de places vacants al setembre, en cas d’haver-n’hi. Ens han   explicat que la resolució contempla com a via principal tancar aquest procés   de matriculació a les dates establertes al juliol i, per tant, seria per   casos puntuals que es poguessin produir però que estaria oberta la   matriculació al setembre (com ja es venia fent).

·   Respecte a la situació del personal del PAS, el Consorci manifesta que cada centre pactarà  amb ells per tal d’arribar a un acord voluntari per treballar fins al 20 de   juliol. Direccions i afectats pactaran la recuperació dels dies treballats de   més per a ser recuperats a partir de setembre (es notificarà al CEB abans de  marxar de vacances). Vàrem insistir que si l’aplicació d’aquesta resolució no  es tractava d’un fet puntual que s’havia de tractar a la Mesa de negociació   corresponent.

3.   HABILITACIÓ   PERSONAL DOCENT MUNICIPAL

· Des de RRHH es parla de valorar l’opció de dur a terme un procés d’adquisició de noves especialitats (d’algunes especialitats) per   als docents municipals. Se’ns ha demanat a la part social que esbrinem i   recollim si hi ha personal que podria estar interessat en participar-hi.

·   Es va preguntar com es desenvoluparia el procés:

-     S’hauria de dur a  terme una  fase d’oposició (tal i com   s’estableix per accedir a la funció pública) per adquirir la nova   especialitat. Malgrat que encara està tot per definir i concreta, sí que van   especificar-nos que seria de torn restringit i que no caldria competir entre   docents.

-      Serà requisit indispensable tenir la titulació de l’especialitat a la qual s’opta.

4.   INFORMACIÓ SOBRE   LA CONVOCATÒRIA DE PERSONAL SUBALTERN

·           Un cop tancat el   procés d’inscripció a les borses de subaltern, des de RRHH ens han verificat que hi ha presentades més de 4600 sol·licituds.

·  Hi ha la previsió que en dues o tres setmanes surtin les llistes d’admesos i exclosos   publicades (finals maig – primera setmana de juny).

· Resta per decidir quin calendari s’aplicarà per a l’execució de la prova de la convocatòria. Des del Consorci preveuen que es portin a terme a partir de la segona   quinzena d’octubre.

· S’ha convocat una subcomissió de borses de treball de subalterns per la setmana vinent per tal   de perfilar els criteris que regiran la confecció de la borsa d’urgència  que té previst serveixi per donar cobertura   a les substitucions a partir del mes de setembre. 

5.   INFORMACIÓ SOBRE   LA CONVOCATÒRIA DE PERSONAL DOCENT MUNICIPAL

·  Ens confirmen que es troben en procés de baremació de sol·licituds de la borsa de personal docent municipal.

·  La previsió de RRHH del CEB és que al juny (màxim el dia 15) puguin publicar les llistes d’admesos i exclosos, de manera que la borsa pugui comptar amb aquesta nova  ampliació per al mes de setembre (inicis del proper curs).

·           NOVETAT:    el Cap de Recursos Humans del CEB, Miquel Garcia, ens confirma que ha   sortit una nova resolució que afecta a la permanència a les borses   d’interinatge. Això implica que tot interí/ina que tingui dies treballats està obligat/da a demanar destinació i que no es podrà congelar –com es venia  fent fins ara- el número de posició a la borsa pel fet d’estar treballant.   Resta comprovar si s’aplicarà -en igualtat de criteris que a la borsa de la Generalitat- al personal docent municipal. L’argumentació que ens donen és el  fet que quan es necessita cobrir una substitució es troben amb moltes dificultats per aconseguir gent. En referència a aquesta novetat,   puntualitzen que només es podrà congelar el número de posició a la llista per   estar treballant en un altre lloc quan sigui per:  estar en possessió d’un càrrec electe,   estar a una ONG o en casos de situacions greus justificables.

·  Des de RRHH comenten que a finals de maig o principis de juny s’obrirà una nova   convocatòria per ampliar les borses de Grau de la Massana.

6.   TORN OBERT DE   PARAULES

·  UGT va demanar que s’estudiés la situació del professorat de Grau de l’escola Massana en el   supòsit que surti l’oferta pública per a secundària. Des del CEB ens diuen   que és una situació que cal estudiar i treballar en comissió paritària. Des   de la part social s’ha demanat que es tornin a reprendre les reunions de   treball per tractar la situació del personal docent d’aquest centre.

·    UGT va demanar   que es pogués estudiar la situació de determinats especialistes que imparteixen docència en centres municipals i que compleixen amb els requisits   per poder treballar com a interins. Des del CEB comenten que són pocs casos i   que només poden optar a ser contractats o bé com a experts / especialistes o   bé ser contractats com a interins (estar inscrits a la borsa corresponent).   Des d’UGT estem estudiant aquest tema.

·     Es comenta que hi   ha incongruència en la circular enviada des de RRHH als centres per notificar el termini de presentació de sol·licituds de reducció per voluntària de mitja   jornada per al curs 2017-18, doncs s’especifica que la data límit és el 31 de   maig i a la informació que està penjada a la web del CEB consta el 15 de   juny. Ens comenten que s’enviarà la rectificació a tots els centres.