Cobrament del mes de juliol pel professorat substitut 30/03/17

Aquell professorat que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost.

 REQUISITS:

 Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substitut durant el curs (fins el 30 de juny de 2017 ) en centres docents públics.

 QUÈ CAL FER? 

-          Hauran de fer un curs d’un mínim de 30h durant el mes de juliol i hauran de presentar abans del 30 de juny la matrícula del curs que es farà.

-          El curs s'ha de realitzar necessàriament durant el mes de juliol. No es donarà per vàlid cap curs que es faci fora d’aquest període.

-          Abans del 30 de setembre s’haurà d’acreditar el títol del curs realitzat.

-          La formació realitzada ha de ser reconeguda pel Departament d’Ensenyament


Properament en la nostra web http://www.ugtimebconsorci.cat/ trobareu oferta de cursos per a realitzar.
Us enviem  l’enllaç de cursos d’IDFO homologats pel Departament  Cursos IDFO

i també  Cursos Online i presencials mes juliol reconeguts pel Departament PÚBLICA.CAT