Carta al Gerent de l'IMEB en referència a la retallada de la reducció horària als majors de 55 anys 09/06/16

 Benvolgut Sr. Castiella,

Amb data d’ahir els sindicats vam rebre, per part de la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, la Resolució de la Generalitat de Catalunya del 6 de juny de 2016 sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari o laboral indefinit docent destinat a centres de titularitat municipal, que tingui entre 55 i 64 anys.

Quina va ser la nostra sorpresa quan ho vàrem rebre, doncs, precisament la part social li havíem demanat a la Gerent una reunió per tal de sol·licitar que al personal municipal no se'ls apliqués aquesta retallada, donat que la reducció de les dues hores lectives, segons afirma el Departament tenen lloc degut a la situació econòmica de crisi financera en la que es troba la Generalitat de Catalunya. Aquesta retallada no té sentit en els nostres centres municipals, ja que l’Ajuntament de Barcelona no es troba en dèficit. Doncs bé, a la petició de reunió no només encara no hem rebut resposta, sinó que vam rebre aquesta resolució ahir a la tarda, sense haver-ne estat notificats prèviament, com es venia fent amb l’anterior Gerència del CEB abans d’aplicar qualsevol mesura als nostres centres.

Voldríem preguntar-li quina és la línia que seguirà vostè i què pensa fer amb l’aplicació d’aquesta mesura?

El model de Gerència del CEB no és el que volem per als nostres centres municipals. Ens agradaria tornar enrere quan a la part social se la reunia i notificava abans d’aplicar qualsevol mesura que afectés al nostre personal municipal. Sembla ser que hem caigut en l’oblit i ja ningú ens té en compte i se'ns apliquen les retallades a “la brava”, sense rebre cap contraprestació a canvi.

El Departament d´Ensenyament ofereix el següent a les escoles de la Generalitat de Catalunya:

a) Una convocatòria d'oposició de 300 places en Formació Professional, d'execució en el curs escolar 2016-2017.

b) El pagament del 4t. i 5è sexenni als interins amb una antiguitat superior a 24 anys en el cos.

c) La contractació de les substitucions abans del començament de les activitats lectives del curs escolar (no han especificat des del dia 1 de setembre, per la qual cosa podria ser el dia abans del començament del curs).

En canvi el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona no ofereixen cap d’aquestes contraprestacions als nostres centres municipals.

Per tot això, voldríem saber què pensa fer vostè amb l’aplicació d’ aquesta mesura?

Si aquest és el model de Gestió aplicable als nostres centres, no el volem!!!

Esperem la seva resposta i confiem en la seva sensibilitat per poder-la transmetre als nostres treballadors.

Salutacions cordials,

Mònica Borrell

Secretaria d’Organització                                Barcelona, 9 de juny de 2016