Comunicat enviat al Comissionat d'Educació sobre la supressió del descompte d'hores lectives a majors de 55 anys - 03/06/16


Una vegada més les escoles municipals sofreixen les retallades aplicades a les escoles de la Generalitat de Catalunya, i no reben la contraprestació que segons el Departament d´Ensenyament ve associada a aquestes retallades.


Actualment la Generalitat de Catalunya té un deute de més de 15 milions d'euros amb el Ajuntament de Barcelona en educació, i no té previst el pagament d'aquest deute.
Realitzen novament retallades recolzant-se en la falta de liquiditat que ara com ara té l'administració, però ofereixen a les seves escoles algunes millores, que per contra, no s'apliquen a les escoles municipals.
Estem davant una situació d'abús, saqueig, i explotació a les escoles municipals i als seus docents. 


Què ens lleven:
-Les dues hores lectives de descompte aplicada a la franja d'edat de 55 a 65 anys , que es converteixen en el descompte d'hores de permanència.
-En el cas del personal que realitza substitucions de més de 6 mesos en període lectiu, no cobraran el mes de juliol com fins ara.

Què ofereix el Departament d´Ensenyament a les escoles de la Generalitat de Catalunya:
-Una convocatòria d'oposició de 300 places en Formació Professional, d'execució en el curs escolar 2016-2017.
-El pagament del 4º i 5º sexenni als interins amb una antiguitat superior a 24 anys en el cos.
-La contractació de les substitucions abans del començament de les activitats lectives del curs escolar. ( No han especificat des del dia 1 de setembre, per la qual cosa podria ser el dia abans del començament del curs)

Què ofereix el Departament d´Ensenyament i l’ Ajuntament de Barcelona a les escoles municipals :

-Cap convocatòria d'oposició. Les últimes oposicions convocades van ser les aprovades en el 2008, i d'això fa ja 8 anys.
-El pagament del 4º i 5º sexenni , afectaria a 2 o 3 persones com a màxim en el cas de les escoles municipals.
-Com a resultat de més de 60 persones afectades per la retallada de les dues hores lectives per major de 55 anys, es produirà la NO contractació d'entre 15 i 20 interins menys de cara a l'any que ve.

Davant aquesta situació des d'UGT-IMEB-CEB ens qüestionem la continuïtat de seguir estant gestionats per una administració morosa, que retalla els drets dels treballadors i del sistema educatiu de la ciutat de Barcelona.