Caixa de Resistència 25/10/17

Us volem informar de la cobertura de la caixa de resistència creada per la UGT de Catalunya i que cobreix les pèrdues salarials que pateixen els afiliats i afiliades quan participen en vagues convocades pel sindicat. 

Qui pot ser partícip?

Tots els afiliats de la UGT de Catalunya que estiguin al corrent de pagament de les quotes d’afiliació.

Quines cobertures hi ha?

 • Pèrdua  d’Ingrés: 43,68  euros per dia de vaga amb un màxim de 10 dies      per any.
 • Servei  d’Assistència Jurídica Telefònica 24 hores. Telèfon 93      485 74 38 GRATUÏT.

Quins requisits calen per cobrar la prestació de pèrdua d’ingrés?

 • Dos anys d’antiguitat a la Caixa de Resistència (es computa antiguitat de la MPS) i estar al corrent de pagament de la quota de la mateixa.
 • Que la vaga hagi estat convocada i organitzada per la UGT.
 • S’ha d’haver proposat la mediació  que preveu el conveni col·lectiu (TLC o      ASEC)
 • La vaga ha de ser de jornada completa i motivada per la negociació col·lectiva.
 • Presentar una nòmina on figuri el descompte salarial per haver participat a la vaga.
 • El dret a percebre la prestació prescriurà als 4 mesos de produir-se la vaga.

Què és el Servei d’Assistència Jurídica Telefònica?

 • Un servei telefònic que funciona 24 hores on un advocat et resol qualsevol dubte o      qüestió legal en l’àmbit mercantil, penal, civil.
 • No són ateses les consultes en l’àmbit laboral per estar emparades pel Servei      Jurídic de la UGT.
 • Telèfon de contacte: 93 485 74 38
 • Cobertura des del primer dia de ser partícip.

Quina és la quota mutual i com es paga?

La quota anual és de 10,91 euros i es paga en un únic rebut bancari.

Inscriu-te:   Caixa de Resistència