Ampliació de la Borsa de Treball Subaltern/a - 20/04/17

Avui comença el termini per presentar-se a la convocatòria per a l’ampliació de la borsa de treball de la categoria de subaltern/a de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Termini per presentar la sol·licitud: des del 20 d’abril fins al 9 de maig de 2017

Convocatòria: 200 places

Més informació: en el link trobareu l’Accés a la sol.licitud telemàtica

     

Link a la web de l’Ajuntament – Oferta Pública d’Ocupació:  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/convocatoria/subalterna


La convocatòria està formada per 4 proves:

·         Primera prova: Tests aptitudinals

·         Segona prova: Coneixements de llengua catalana. Restaran exemptes d’aquesta prova les persones que acreditin el certificat de nivell intermedi (B2).

·         Tercera prova: Coneixements de llengua castellana per a totes aquelles persones que no tinguin la nacionalitat espanyola.

·         Quarta prova: Valoració de les competències professionals.

La prova consistirà en una entrevista individualitzada per a la valoració de les competències professionals pròpies de la categoria.

 

JUNTS...FEM UN PAS!!!