Publicació al DOGC Bases Borses Docents Municipals 05/04/17

En data d’avui ha sortit publicat al DOGC  la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per formar part en centres docents públics municipals.

BORSA DOCENTSPublicació Bases Obertura Borses Docents Municipals 30/03/17

Us informem que a la Gaseta Municipal d’avui 30 de març han sortit publicades les bases de la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de les llistes d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres docents públics municipals gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona.


Hi haurà un termini de quinze dies hàbils per presentar la sol·licitud a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC.

La informació de les bases és a partir de la pàgina 2436 de la Gaseta municipal núm. 01 - 30/03/2017.

 

GASETA MUNICIPAL


BORSA DOCENTS