Ajonada Mesa de la Funció Pública 07/04/16

PAGUES EXTRES DE 2012, 2013 I 2014

EL GOVERN TORNA A DONAR LA CULPA A MADRID PER NO RETORNAR-NOS EL QUE ENS VAN ROBAR

 

La Mesa General de l’Empleat Públic s’havia de reunir el 7 d’abril per continuar negociant un calendari de devolució de la paga extra de 2012, així com les de les de 2013 i 2014. Aquesta reunió finalment no es va dur a terme quan la Consellera de Governació, seguint ordres del titular del d’Economia, va decidir ajornar-la per a “més endavant” aprofitant que des de Madrid arriba l’enèsima amenaça d’ajust pressupostari.

Aquest nova amenaça, contra la qual ja haurien d’estar vacunats, no pot ser de nou excusa per no complir amb els compromisos adquirits amb la ciutadania catalana per via dels seus representants legals al Parlament de Catalunya. La UGT exigim que la convocatòria urgent de la Mesa de negociació i que el Govern es deixi d’excuses. Aprofitant la celebració del 15è Congrés Nacional de la UGT de Catalunya hem aprovat la següent resolució d’urgència que traslladarem al President de la Generalitat: LA UGT DE CATALUNYA EXIGEIX QUE ELS GOVERNS DEIXIN D’UTILITZAR ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL SECTOR PÚBLIC COM A OSTATGES PER DIRIMIR LES SEVES DIFERÈNCIES

Davant les darreres declaracions fetes pel Govern en funcions de l’Estat espanyol i del seu ministre Montoro, que coaccionen les comunitats autònomes i culpabilitzen especialment Catalunya, amb l’objectiu d’amagar la realitat del deute públic espanyol, la UGT de Catalunya manifesta: 

El Govern de la Generalitat va ser el primer d’iniciar el camí de les retallades al sector públic; els serveis públics de Catalunya han estat i són els més castigats de tot l’Estat el darrer lustre, amb la destrucció d’1 de cada 4 llocs de treball amortitzats de la totalitat del sector públic espanyol.

Aquesta irresponsable actuació ha revertit directament sobre la ciutadania, ja que ha suposat la reducció dels serveis als quals tenen dret.

El passat 20 de gener, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 7/XI, que manava el Govern la restitució de les pagues extraordinàries de 2012, 2013 i 2014, així com també d’altres drets socials i laborals dels treballadors del sector públic català.

Aquesta Resolució, adoptada per unanimitat pel Ple del Parlament, suposava l’inici de la recuperació de més de 4 anys d’injustes retallades, durant els quals els treballadors i treballadores del sector públic hem estat utilitzats de manera injustificada pel Govern de la Generalitat com a eina d’ajust econòmic.

Aquestes retallades també han posat en perill la dignitat i la qualitat dels nostres serveis públics, tan fonamentals en una situació de crisi sostinguda en el temps com l’actual; malgrat això, és només la gran professionalitat dels treballadors i treballadores públiques el que ha permès diluir aquest impacte sobre la ciutadania.

La UGT de Catalunya manifesta el seu total rebuig a l’estratègia i actuacions coercitives que ve duent a terme el Govern en funcions de l’Estat en relació als pressupostos catalans, així com el fet que la Generalitat vulgui fer servir aquesta estratègia, també ara, com a excusa per no complir amb els compromisos adquirits amb la ciutadania del nostre país i amb els treballadors i treballadores de la Generalitat i de tots els Serveis Públics de Catalunya.

No és assumible que l’actual Govern català es mantingui en la inèrcia de fer servir els treballadors i els serveis públics com a font alternativa de finançament i a cost “0”.

És hora que els Governs deixin de fer recaure el pes de les retallades sobre la ciutadania i comencin a implementar una fiscalitat justa, a perseguir la corrupció, a reduir els càrrecs polítics, a eradicar l’opacitat en la contractació pública i a optimitzar l’ús dels recursos públics.

Per tant, la UGT de Catalunya, exigeix al Govern de l’estat que complexi amb els seus compromisos i obligacions respecte el finançament autonòmic.

De la mateixa manera, la UGT de Catalunya, exigeix al Govern de la Generalitat el compliment estricte i literal de la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya amb la restitució de tots els drets laborals, socials i econòmics que conté, així com la recuperació del nivell i la qualitat dels serveis públics que es mereix la ciutadania del nostre país.        

 Ens ho retornaran tot!