Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin l’exercici professional del personal del centre  09/11/16

En els darrers anys, en els centres docents s’observa un cert creixement en la formalització de queixes que podrien, pel seu contingut, acabar qüestionant el capteniment professional d’algun docent o d’algun altre treballador del centre.

En el Butlletí UGT Educació trobareu instruccions que pretenen facilitar, dins del necessari respecte del dret fonamental a l'educació, el respecte als drets dels treballadors, docents i no docents, dels centres i fixar i donar publicitat a les vies de canalització de les queixes quan aquestes tinguin una justificació i entitat suficient. 

Recordar que les escoles que pertanyen al Departament d’Ensenyament s’haurien d’adreçar al Servei Territorial corresponent, mentre que les escoles municipals els hi correspon adreçar-se al Consorci d’Educació de Barcelona.  

  

Butlletí UGT Educació 709