Oferta Pública de Treball per l'any 2017 - Generalitat de CatalunyaUs adjuntem l'ordre de Govern publicada avui amb l'oferta parcial d'ocupació pública per al 2017. Un petit resum:

Cos de mestres: 336 PLACES
–Places addicionals (10%): 37 places
Total de places: 373
Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 19 places

Cos de professors d'ensenyament secundari: 1.442 PLACES
–Places addicionals (10%): 160 places
Total de places: 1.602
Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 80 places

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: 13 PLACES 
–Places addicionals (10%): 1 plaça
Total de places: 14
Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny: 10 PLACES 
–Places addicionals (10%): 1 plaça
Total de places: 11
Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 plaça


L’article 31 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, habilita l’aprovació de les ofertes d’ocupació pública d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i en funció de les limitacions estatals vigents en aquesta matèria i autoritza, alhora, l’acumulació de la taxa de reposició d’efectius als àmbits i sectors que es determinin.

ACORD DE GOVERN