Hem Aconseguit Reactivar el FAS! -  26/05/17


Des dels sindicats que formen part de la Mesa General (UGT,CCOO,SAPOL) us informem de l'última reunió de la Negociació de l'Acord de Condicions Laborals del 24/05/17.

Atès a les reiterades peticions en la Mesa General dels sindicats, UGT,CCOO i SAPOL de convocar el Fons d'Acció Social per l'any 2016 sense haver d'esperar a la finalització de les negociacions de l'acord de condicions de treball, l'Administració ha considerat adient per garantir el bon funcionament d'aquestes negociacions, convocar per aquest any 2017 el FAS 2016, amb les mateixes bases i mateix import que l'anterior FAS 2015.

Per aquest motiu, l'Administració lliura la proposta de les bases del FAS 2016 amb data 23 de maig del 2017, per tal de resoldre la convocatòria de l'any 2017 sent les mateixes bases que la convocatòria del 2015 amb les següents modificacions:

-      Ampliar el termini de preparació dels resultats provisionals del personal admès i exclòs a la convocatòria i proposta d'imports dels ajuts pels diferents conceptes i programes en tres mesos tal com estableix el punt 10.1 de les bases.

-      En relació al punt 11 de les bases, es determina un mes com a màxim per resoldre la convocatòria i notificar-la.

A continuació us detallem el calendari del procés que ens ha lliurat l'Administració:

    CALENDARI   FONS ACCIÓ SOCIAL-CONVOCATÒRIA 2016


Publicació   bases i convocatòria

Gaseta   31/05/17

Termini presentació de sol·licituds

01/06/17 al 30/06/17

Preparació dels resultats provisionals   d'admesos i exclosos i l'import concret dels ajuts

01/07/17 al 30/09/17

Termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini   presentació de sol·licituds.

Presentació de reclamacions i esmenes

01/10/17 al 15/10/17

Termini màxim de 15 dies naturals des de la publicació dels   resultats provisionals. 

Aprovació per la Comissió de les llistes   definitives d'admesos i exclosos i l'import i resolució i publicació de la   convocatòria

16/10/17 al 15/11/17

Termini màxim d'1 mes des de la data de   finalització del termini de presentació d'esmenes.

Abonament de l'import

Nòmina   mes de DESEMBRE 2017


HEM ACONSEGUIT REACTIVAR EL FAS!!!