Nota Aclaridora Rebuig a l'Avaluació Docent  per Estadis

En relació a la notificació que ha estat enviada a tots els centres en relació a les dues modalitats d’ avaluació a efectes del reconeixement d’ estadis de promoció docent, us volem fer el següent aclariment donat els dubtes que se us han generat:

-          Hi ha dues modalitats d’ avaluació:

o   A) Aplicació al professorat dels resultats de l’ avaluació del centre.

o   B) Avaluació voluntària de l’ exercici de l’ activitat docent.

La modalitat A no la pot demanar el professorat que exerceix en centres d’ educació especial, de formació d’ adults, d’ ensenyaments de règim especial o en els serveis educatius. Aquests només poden optar a l’ opció B.

     

Això és una forma més d’ afavorir la discriminació entre companys i centres, ja que l’ opció B implica molta més feina a objectes de ser avaluat que l’ opció A.