Abonament 20,77% Paga 2012 - Nota Informativa UGT IMEB-CEB

A inicis del mes de setembre del 2016 vam enviar un comunicat on explicàvem com -en el cas del personal interí- s'havia procedit a realitzar la devolució de la bestreta en el mes d'agost.

Tal com i com ja us vàrem avançar en aquest comunicat,  i segons  ja han confirmat per part de RRHH del CEB, en la nòmina del mes d'octubre es procedirà al pagament del 20,77% de la paga extra del 2012.


Com afecta el pagament segons personal docent


INTERÍ/NA

FUNCIONARI/A


Cobraran la   nòmina del mes d'octubre més el 20,77% de la paga extra del 2012.

Amb bestreta

Sense bestreta


Cobraran únicament la nòmina del mes d'octubre


Cobraran la nòmina del mes d'octubre més el 20,77% de la paga   extra del 2012.


Què quedarà pendent de cobrar de   la paga extra del 2012?


INTERÍ/NA

FUNCIONARI/A


Pendent el   cobrament del 55,20% de la paga extra del 2012

Amb bestreta

Sense bestreta


Pendent la   regularització de la bestreta cobrada al desembre del 2015, amb un import del 55,20%.  


Pendent el   cobrament del 55,20% de la paga extra del 2012.
En els tres casos el COBRAMENT serà AJORNAT i s’abonarà –de forma fraccionada- al llarg dels cursos 2017 i   2018

IMPORTANT!!

Tot aquell personal que ha deixat d'estar en actiu (jubilats i no contractats) rebran el pagament del 20,77% de la paga extra del 2012 igual que   el personal en actiu.


És  important que les dades que figuren al Departament de Recursos Humans del CEB   estiguin actualitzades,   perquè es pugui procedir sense problemes al corresponent abonament al compte   bancari.