Assemblea 14 de març de 2017 – BRESSOL  14/03/17 

Bressol indignades, Sindicats

14/03/2017
Sala IMEB
18.h
TEMES TRACTATS:

 

1. Conveni


Les Escoles Bressol es basen a partir de l'annex del conveni marc de l'Ajuntament. Doncs els sindicats juntament amb diferents tècnics/responsables d'educació, pacten i negocien els punts a millorar del conveni marc, per després fer les modificacions necessàries a l'annex. Per aquestes negociacions hi havien unes reunions convocades, que es van desconvocar, però finalment, a partir d'aquesta setmana es reprenen. El procés és llarg, ja que depèn de la quantitat d'acords i desacords que hi ha entre el personal de l'Ajuntament i els sindicats.

 

2. Impulsem el 0-3

 

"Impulsem el 0-3" és un grup de gent (Rosa Sensat, Consorci, IMEB, Sindicats, etc.) que es reuneixen per tal de donar una millor resposta per a la qualitat educativa del 0-3. Tracten temes de tot tipus: ràtios, espais familiars, mare de dia, bressols...

Arran d'uns qüestionaris/entrevistes que es van fer als educadors de les escoles bressol, es va detectar una sèrie de mancances que cal millorar, algunes d’elles es voldrien aconseguir pel setembre, però no s'han portat a terme la periodicitat de les reunions, així que encara s'ha de treballar més.


Segons Impulsem el 0-3, creuen que és important tractar el tema de la baixada ràtios per defensar la qualitat educativa i les necessitats dels infants de 0-3, sobretot en els grups de lactants i caminants, i que no serà possible pel curs vinent perquè el període de matriculació és imminent, però potser sí pel curs 2018-2019.


A l’assemblea també es va parlar i segons informacions dels sindicats, de la nova obertura de 10 escoles bressol en els pròxims 2 anys. Argumenten els de Impulsem el 0-3 i els sindicats, la importància de què aquestes escoles no tinguin més de 6 aules i així mantenir la qualitat de les escoles petites i acollidores. També es vol aconseguir que els infants amb NEE tornin a ocupar 2 places.


Els sindicats arran de la reunió que van tenir al matí a l’IMEB amb el Sr. Casimir Macià i la Sra. Emilia Andreu, ens informen que l’IMEB s'ha compromès ha fer un estudi per abaixar les ràtios i com augmentar, l’any que ve, les hores del personal de suport en 2,5 hores a la setmana a realitzar compactadament. Es mantenen la borsa d'hores i el personal del pla d'ocupació.


Quan es va donar aquesta informació, els/les assistents/es, varen mostrar la seva disconformitat, ja que tenien una altra informació al respecte i no coincidia amb la transmesa pels sindicats. Les escoles volen organitzar aquestes hores segons les seves necessitats. Per tant, els sindicats es van comprometre a aclarir-ho amb l’IMEB. S’està a l’espera que doni resposta per tal d’aclarir aquesta qüestió. L’IMEB s’ha compromès a enviar un correu electrònic a les direccions per explicar-ho.


Es comenta que l'FP dual i el pla d'ocupació no està prou qualificat i el que es necessita és una reducció de ràtios.

Tot i així, els/les educadors/es no estan d'acord i reivindiquen que això són només molles i el que cal és baixar la ràtio. Alguns/nes educadors/es pensen que cal fer soroll a la Pl. Sant Jaume o a l’IMEB.

Els professionals volem documents que acreditin que realment faran l'estudi de la baixada de ràtios i a ser possible amb un calendari.

També s'augmenta les hores per atenció als infants amb NEE, passaran a ser 10.100 hores pel curs vinent en total.

L'IMEB vol instaurar aquesta millora a partir del setembre del 2017 on prèviament s'ha d'indicar al plec de condicions per poder ser aprovat pel Consell Rector.

 

3. Oposicions


L'IMEB vol fer oferta pública i es creu que serà pel curs 2018-2019. Encara s'ha d'aprovar al plenari de l'Ajuntament.

 

4. Jornades

 

Des de bressol indignades creuen que, a part de fer reunions amb el Comissionat, també s'haurien de fer jornades educatives amb tots els centres per tal d'establir i crear criteris comuns i mateixes línies pedagògiques entre totes les escoles de Barcelona. Així tots els professionals poden debatre, extreure neguits i reflexionar sobre la tasca educativa amb la primera infància.


Es vol que l'Ajuntament proposi jornades al mes de maig. Quan estiguin les dates es comunicarà a les diferents escoles.5. Altres temes

 

Es debat a fer mobilitzacions per queixar-nos de la gran notícia dels 81 milions que es van treure de les bressols per donar a les escoles concertades. I també parlar dels pressupostos que sortiran cap al 20 o 23 de març.

Al mes de maig farà 5 anys de la creació de Bressol Revela’t. Pot ser un bon moment per reivindicar.

En els propers dies els sindicats sol·licitaran tornar a parlar amb l’IMEB i tractar el tema de les ràtios.

 

 

Susana Martínez i Maribel Vives

                                    

Delegades Bressol